W RAK & WSPÓLNICY wykorzystujemy naszą specjalistyczną wiedzę doradzając Klientom w sprawach z głównych gałęzi gospodarki. Branże, w których odnosimy sukcesy, to: inwestycje budowlane, telekomunikacja, nowoczesne technologie i media (TMT), handel i ochrona zdrowia oraz sektor publiczny.

 


I. Nieruchomości

       a. budownictwo mieszkaniowe (deweloperzy)

 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, negocjacje, pomoc prawna przy umowach inwestycyjnych
 • dokumentacja procesów inwestycyjnych, w tym umów z generalnym wykonawcą
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z obrotem nieruchomościami
 • raporty, analizy prawne dotyczące nieruchomości

       b. nieruchomości komercyjne

 • pomoc prawna przy umowach dzierżawy i leasingu, umowach najmu oraz ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach
 • pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości
 • przygotowywanie raportów dotyczących stanu prawnego nieruchomości (tzw. "due diligence") oraz przedsiębiorstw i spółek posiadających nieruchomości
 • kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego, negocjacje, pomoc prawna przy umowach inwestycyjnych
 • dokumentacja procesów inwestycyjnych, w tym umów z generalnym wykonawcą
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych związanych z obrotem nieruchomościami
 • raporty, analizy prawne dotyczące nieruchomości
 • postępowania dotyczące zwrotu nieruchomości, reprywatyzacja oraz odszkodowania za bezprawne przejęcie nieruchomości, w tym roszczeniami
 • postępowania dotyczące uregulowania stanu prawnego nieruchomości lub sposobu korzystania z nieruchomości, w tym postępowania o uzgodnienie treści księgi wieczystej lub o stwierdzenie zasiedzeniu

 

 

II. Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie

 • doradztwo w zakresie prowadzenia różnych form działalności marketingowej i reklamowej
 • doradztwo w zakresie działalności w zakresie radia i telewizji, doradztwo w zakresie działalności prasowej i wydawniczej
 • nabywanie, komercjalizacja i ochrona praw własności intelektualnej oraz praw do baz danych
 • systemy ochrony danych osobowych, ich gromadzenie, przetwarzanie
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia lub pomówienia
 • reprezentacja w sporach dotyczących praw własności intelektualnej oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa telekomunikacyjnego
 • e-usługi, w tym e-commerce (handel elektroniczny), informatyka i ochrona informacji

 

 

  III. Handel, dystrybucja

 • zawieranie umów dystrybucyjnych, agencyjnych, negocjacje
 • zgodność systemów dystrybucyjnych z prawem konkurencji
 • najem i dzierżawa w obiektach wielkopowierzchniowych i centrach handlowych, jak również zmiany lub rozwiązanie takich umów
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • zagadnienia związane z funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnych
 • tworzenie i funkcjonowanie systemów franszyzowych
 • spory dotyczące porozumień handlowych i dystrybucyjnych
 • ochrona konsumentów oraz odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej i z tytułu gwarancji
 • odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

 

 

IV. Sektor publiczny

 • pomoc prawna przy projektach z zakresu zamówień publicznych - zarówno na rzecz wykonawców, jak i zamawiających
 • doradztwo z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego
 • doradztwo w zakresie prawa ochrony konkurencji, zarówno na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w sprawach decyzji wydawanych przez UOKiK oraz UKE, postępowań o uznanie wzorców umownych za niedozwolone, sprawach o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji